Vagtfirma i Furesø og omegn der skaber tryghed

Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtfirma, der leverer vagter til både
kommuner, erhvervslivet og institutioner i hele Furesø og omegn (Farum og Værløse).


Akutte vagtopgaver i Furesø løses - ring 32105010

Vi løser vagtopgaver for den offentlige sektor, institutioner, boligforeninger og virksomheder,
der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko. Vi har vagter klar til, at løse
alle typer sikkerheds- og vagtopgaver hele døgnet.

Responstid 1-4 timer.

Dækningsområde: Furesø og omegn


Cookies: Denne hjemmeside anvender kun cookies til tekniske nødvendige formål, hjemmesiden anvender ikke tredjeparts cookies og vores statistikcookies registrerer ikke din ip-adresse, og kræver derfor ikke dit samtykke.

Sikkerhedsvagter til bosteder med udadreagerende borgere

Vi leverer erfarne vagter til plejehjem, bosteder, botilbud, asylcentre og psykiatriske institutioner i Furesø og omegn.

Vi leverer både uniformerede og civile sikkerhedsvagter til private- og kommunale institutioner. Behovet for en
vagt kan opstå hvis en borger med udadreagerende adfærd skaber utryghed blandt personalet og øvrige beboere.

Vagten fra Dansk Sikkerhedsvagt er uddannet i konflikthåndtering, konfliktnedtrappende adfærd og aggressionshåndtering.

Vagten skaber et trygt arbejdsmiljø ved at forebygge, forhindre og håndtere konflikter og overgreb.

Vagten har kendskab til årsagerne for vrede og udadreagerende adfærd og ved hvordan han via forskellige metoder
kan tale beboeren til at blive rolig. Hvis situationen kommer ud af kontrol kan vagten foretage lovlige magtanvendelser og
dokumentere disse. Vagten er også uddannet i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Bestil evt. vores brochure "Handlingsplan ved vold mod personale på bosteder" for mere information.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Vagter til kommunale vagtopgaver i Furesø

Vi har erfaring med levering af vagter til kommuner i hele Nordsjælland. F.eks. til Rådhuse og jobcentre
eller andre kommunale bygninger.

Vagten kan foretage adgangskontrol eller blot være synlig i bygningen med mulighed for tilkald ved behov med kort responstid.

Vagten kan skabe sikkerhed og tryghed via sine sikkerhedsrunder, kontrollere at døre er låst og assistere ved uro
og utryghedsskabende situationer.

Behovet for en vagt kan både opstå akut eller være et permanent sikkerhedstiltag, hvor vagterne sikrer at kommunens
medarbejdere kan passe deres arbejde under trygge forhold samt sikre at værdier ikke bliver stjålet eller ødelagt.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Udbud fremsendes via mail til: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk med emneteksten "Udbud".


Bevogtning af udstyr (Furesø og omegn)

Behovet for at få bevogtet udstyr, så det ikke bliver stjålet eller ødelagt kan opstå i mange forskellige
situationer. F.eks. værdier som står udendørs, hvis tyverialarmen er defekt eller en dør/port ikke kan låses.

Det kan også blive nødvendigt med stationære vagter hvis et område, en institution eller virksomhed har oplevet
ildspåsættelse, ulovlig indtrængen eller hærværk.

Bevogtninger kan foretages fra 4 timer til 24 timer i døgnet.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagtcentral ydelser - alarmhåndtering og overvågning

Dansk Sikkerhedsvagt håndterer alarmsignaler og fører opsyn med privat område
via videoovervågningskameraer hos vores kunder på egen vagtcentral.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


Adgangskontrol

Behovet for manuel adgangskontrol kan opstå i virksomheder og til events hvis virksomheden
ønsker at sikre sig at uvedkommende ikke får adgang til virksomheden grundet svigtende mekanisk
sikring eller ved tyveri af nøgler eller adgangskort - eller hvis virksomheden er udsat for en
akutopstået trussel eller sikkerhedsbrist.

Behovet for adgangskontrol kan også opstå hos medicinalvirksomheder, teleselskaber og IT virksomheder
som midlertidigt eller permanent har behov for, at sikre deres værdier og følsomme oplysninger mod
uautoriseret adgang/tyveri eller for at begrænse adgangen her til.

Adgangskontrollen kan foretages fra 4 til 24 timer i døgnet.

Akutopståede opgaver kan løses med et varsel på få timer.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagter til byggepladser

Kriminelle tiltrækkes ofte af byggepladser da de som regel er øde efter kl. 16:00, og indeholder store
værdier. Derfor kan det være en god investering at hyre en stationær vagt ind. Især hvis I netop har fået
leveret dyre materialer, hårde hvidevarer eller lige har været udsat for indbrud.

Vi kan også opsætte kameraovervågning og alarmer på byggepladser.

Bestil evt. vores brochure "Sikkerhed på byggepladsen" for mere information.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.Brandvagt - Farum og hele Furesø

Vi kan levere brandvagter som er uddannet i brandslukningsteknik.
Brandvagten overvåger brandsikkerheden og sikrer at flugtveje er frie
og at brandslukningsudstyret er tilgængeligt. Vi leverer brandvagter til
alle typer af opgaver herunder events, gymnasiefester, i virksomheder,
på byggepladser, ved overnatning på skoler og i haller - samt hvor der arbejdes
med flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i
forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende
værktøj. Brandvagten sikrer at vildfarne gnister, gløder eller flammer er under
kontrol og slukkes hurtigt.

Gode råd i forbindelse med varmt arbejde:

• De fleste forsikringsselskaber stiller krav til, at brandvagten
skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter varmt arbejdes ophør.
Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger er kravet dog 120 minutter
efter arbejdets ophør.

• Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let
antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller
afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.

• Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.

• Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.

• Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.

• Håndildslukkere skal være ved arbejdsstedet. Slangevindere skal være rullet ud og vandfyldte.

• Der må ikke være afstand på mere end 25 m. i samme niveau mellem igangværende varmt arbejde og klargjort brandslukningsudstyr.

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos DBI.DK

Vi er et større vagtfirma som kan håndtere komplekse opgaver, såsom akutopståede opgaver
samt opgaver som kræver 24 timers bevogtning.


Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dkVagter til mediebranchen

Vi løser mange opgaver for mediebranchen, f.eks. beskyttelse af tv hold, afspærring, bevogtning af udstyr, adgangskontrol,
eventsikkerhed og bevogtning af OB vogne.

Kontakt os: Tlf. 24 20 11 01.


Centervagt og butiksvagt (Furesø, Værløse og Farum)

Vi kan levere erfarne servicevagter til butikscentre og butikker. Vagtens opgaver kan være mangeartede, f.eks. rundering,
vagt ved ind/udgang, bemande video overvågningscentralen, sørge for at brandveje er frie, vise kunder vej til toiletter og
andre faciliteter, pågribe butikstyve, svindforebyggende indsats, administration af butikscenterets regler, administration
af nøgler mv.

Vores vagter er altid høflige, velsoignerede og pænt påklædt.


Vagter til retsbygninger

Vores vagter kan foretage adgangskontrol, sikkerhedsrunderinger og beskytte vidner, og dermed
sikre at vidner o.lign. ikke kan tage våben med ind i retsbygningen. Samt sikre at vidner som
føler sig utrygge, trygt kan vidne uden at blive forulempet eller føle sig overladt til sig selv.Ledige stillinger

Vi søger vagter der har gennemført og bestået Grundlæggende vagt eller dørmandsuddannelsen
og som har ren straffeattest samt en professionel indstilling til sikkerhedsarbejde.

Du skal være fleksibel, grundig og seriøs for at kunne varetage et job hos vores kunder.

Lige nu søger vi:
• Vikarer der kan tage 1-6 vagter om måneden (med eller uden hund).
• Du skal kunne påtage dig vagter i hele Furesø kommune.
• Du skal være indstillet på også at kunne tage akutvagter, hvor vi ringer dig
op og beder dig om at møde med få timers varsel. Sikkerhedsbranchen er en
branche hvor kunderne booker os når de oplever akutopståede situationer
såsom trusler, indbrud eller overfald. Eller blot har glemt at booke en vagt i god tid.
• Du skal kunne arbejde hver 2. weekend.
• Tobaksrygning og snus i arbejdstiden er ikke tilladt.
• Det er vigtigt at du er psykisk og fysisk stærk og har en høj resiliens,
hvilket er evnen til at kunne håndtere en kritisk eller truende situation uden at blive påvirket psykisk.
• Du skal være følelsesmæssig stabil. Hvis kunden bliver oprevet eller utryg skal du kunne
forholde sig følelsesmæssigt stabil og forholde dig roligt og fokusere på dine arbejdsopgaver.
• Du skal have en høj faglighed, hvor du går op i, at være god til dine arbejdsopgaver og
i at udvikle dig fagligt sammen med dine kollegaer og ledelsen.

Send din ansøgning til:
Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk

Vedlæg:
• Vagtbevis eller dørmandsbevis
• CV
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
• Frisk straffeattest (bestilles her)


Døgnåben reception:
Tlf.: 24 20 11 01

Mail: web@dansk-sikkerhedsvagt.dk


To afdelinger i Nordsjælland sikrer hurtig og pålidelig respons (Vagtfirma / alarm)Dette er en underside af Dansk Sikkerhedsvagt
For en fuld præsentation af vores vagtfirma, klik her:

http://www.dansk-sikkerhedsvagt.dk
Vagtfirmaer Furesø, Vagtservice Farum, vagter til bosteder i Værløse, Hyr en vagt Furesø, Book en vagt, Vagt Furesø, Alarmselskab, Vagtselskab, Sikkerhedsvagt, Vagtselskaber Furesø.
Vi dækker også: Vi dækker også Vagt København - Vagtselskaber - Vagtselskab - IBM Furesø - Microsoft Furesø - Vagtfirma Alarmselskab - Vagtservice - Vagt og Sikkerhedsbranchen VSL Furesø - Sikkerhedsvagt - Vagt og sikkerhedsfirma - Fast vagt plejehjem udadreagerende borgere - Fast vagt plejehjem Furesø - Brandvagt Furesø